css3 buttons by Css3Menu.comKnejjes Oħra fil-Parroċċa

Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo
Din il-knisja hija ddedikata lill-Madonna li marret iżżur lil Santa Eliżabetta (Il-Viżitazzjoni). Tissejjaħ il­Madonna ta' Porto Salvo għaliex fi żmien il-Kavallieri knejjes iddedikati lil Viżitazzjoni kienu wkoll magħrufa bħala ta' Porto Salvo billi kienu jitolbu lil Madonna twassalhom lura mill-vjaġġi tagħhom qawwijin u sħaħ kif hija waslet qawwija u sħiħa għand Eliżabetta.

Din il-knisja nbniet għall-ewwel darba fl-1596 iżda tkabbret u fl-1686 saret kif nafuha llum. Il-parti l­kbira tan-nies tal-inħawi li kienu baħħara u l-Kavallieri malli jidħlu l-port kienu jilmħu lilha quddiemhom u jroddu ħajr lill-Madonna li wasslithom lura bis-sliem. Infatti jekk wieħed joħroġ mill-bieb prinċipali tal-knisja u jħares quddiemu jara il­bokka tal­Port il­Kbir.

Fl-1662 grupp ta' saċerdoti Sengleani devoti ta' San Filippu Neri xtaqu jgħixu f'din il-knisja skond ir­regola tal-Oratorju ta' San Filippu Neri u ġabu l-permess meħtieġ biex jagħmlu dan. Huma bdew jissejħu Filippini jew Oratorjani u minħabba s-servizz eċċellenti li kienu jagħtu lill-poplu Senglean il-knisja ma damitx ma bdiet tkun magħrufa bħala l-knisja ta' San Filippu. Meta l-patrijiet Filippini spiċċaw, fil-fatt l­aħħar wieħed kien Dun Anġelo Raggio li miet fl-1928, l­Isqof ħalliha f'idejn il-kleru djoċesan.

Fi żmien il-Kolera, il-kunvent biswit il-knisja serva ta' sptar u meta l-knisja parrokkjali tal-Isla ġġarfet bil­bombi fl-aħħar gwerra, il-knisja ta' San Filippu serviet bħala knisja parrokkjali sakemm reġgħet inbniet mill-ġdid. Mal-ftuħ mill-ġdid tal-knisja parrokkjali fl-1958 l-Arċisqof Gonzi ħalla l-kura tal­knisja ta' San Filippu f'idejn il-patrijiet Ġiżwiti. Fl-2008 il-patrijiet Ġiswiti rtiraw mill-Isla u l-Arċisqof Merċieca poġġa l-kura tal­knisja u tal-poplu tal-madwar f'idejn s-Salesjani ta' Don Bosco.

Fl-Oratorju u Kunvent li hemm ma' din il-knisja qed isir xogħol siewi mat-tfal, bħall-Homework Club, il-Kamp fis­Sajf u Youth Centre matul is-sena skolastika. F'din il­knisja jkun hemm il-quddies regolari u tiġi ċċelebrata l-festa tal­Madonna tal-Porto Salvo fl-aħħar Sibt t'Ottubru.

  Rettur
  Dun Aurelio Mule Stagno

  Quddies
  Ħdud u Festi: 07:00, 09:30

  Sibtijiet Filgħaxija: (Sajf) 18:30, (Xitwa) 18:00

  Ġranet Ferjali: 08:00, 18:00

  Telefon
  2182 7323

  2782 7323

Knisja ta' San Ġiljan
Din il-knisja nbniet fl-1311. Minħabba ħsarat li garrbet matul is-snin kellha terġa tinbena fl-1539 u wara fl-1710. Għalkemm hija żgħira fiha għadha tiġi ċċelebrata l-festa ta' San Ġiljan fis-27 ta' Jannar. Meta l-ġurnata taħbat f'nofs il-ġimgħa l-quddiesa ssir il-Ħadd ta' qabel jew ta' wara skont iċ-ċirkostanza. Infatti ċ-ċelebrazzjoni li jmiss ser issr fl-24 ta' Jannar 2016 u kull min jixtieq jattendi huwa mistieden. F'din il-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet. Min hu nteressat jista' jkellem lil Fr Robin Camilleri, Arcipriet tal-Isla.

  Ħinijiet tal-Ftuħ
  08:00 - 12:00

  Rettur
  Kan. Robin Camilleri, Arċipriet


© Copyright 2015 - Senglea Parish, Malta

Copyright © Parroċċa l-Isla, Malta. All Rights Reserved