Avviżi

 • Il-Ħadd 20 ta' Mejju 2018

  -
   
 • It-Tnejn 21 ta' Mejju2018

  Jibdew żjarat fil-familji mill-membri tal-Leġjun ta' Marija. Nilqgħu il-messaġġ ta' Marija Bambina f'dan iż-żmien importanti għalina.
   
 • It-Tlieta 22 ta' Mejju 2018

  7.00 p.m.
  Ser issir laqgħa ġewwa s-Sede tal-Azzjoni Kattolika, li tfakkar il-75 Anniversarju tal-Leġjun ta' Marija.

    
 • L-Erbgħa 23 ta' Mejju 2018

  -
   
 • Il-Ħamis 24 ta' Mejju 2018

  4.30 p.m.
  Ser issir il-prova tal-Ewwel Tqarbina fil-Bażilika.

  7.30 p.m.

  Ser issir laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija ġewwa San Filippu.
   
 • Il-Ġimgħa 25 ta' Mejju 2018

  6.30 p.m.
  Issir il-ftuħ uffiċċjali tal-Wirja Marjana ġewwa l-Oratorju tal-Kurċifiss.

  7.00 p.m.

  Laqgħa tal-Fratellanza tar-Rużarju.
   
 • Is-Sibt 26 ta' Mejju 2018

  6.00 p.m.
  Quddiesa ta' radd il-ħajr mit-twaqqif tal-Leġjun ta' Marija, fil-Bażilika.

   
 • Il-Ħadd 27 ta' Mejju 2018

  10:30 a.m.
  Quddiesa li fiha ssir l-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-parroċċa. Il-quddiesa tal-11.00 a.m. issir San Filippu.


  Avviżi Oħra
 • 2 ta' Ġunju
  Ser issir serata bl-ikel, fil-Gandlora.
   
 • 9 ta' Ġunju
  Ser isir Festival tal-Baned tal-Kottonera ad unur Marija Bambina. Ser jieħdu sehem l-erbgħa baned tal-Kottonera. Il-baned ser ikunu qed idoqqu madwar l-Isla u fl-aħħar idoqqu bħala Mass Band quddiem il-Ba#ilika fejn tinħareġ l-istatwa devota ta' Marija Bambina fuq iz-zuntier u jindaqqu l-Innijiet Marjani.
   
 • 29 ta' Ġunju
  Ser tiġi organizzata ġurnata għal Kemmuna
   
 • 30 ta' Ġunju
  Ser tiġi organizzata ġurnata għal Sqallija.

  Dawn l-attivitajiet huma b'risq il-festa ta' Marija Bambina; inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi ħalli b'hekk nerġgħu nagħmlu festa dinjituża lil ommna Marija.
© Copyright 2015 - Senglea Parish, Malta