Avviżi

 • Il-Ħadd 16 ta' Settembru 2018

  8.30 a.m. - 1.00 p.m.
  Mobile Blood Donation Unit quddiem il-Bażilika. Importanti li min ser jagħti d-demm, jieħu l-ID Card miegħu.

   
 • It-Tnejn 17 ta' Settembru 2018

  7.15 p.m.
  Laqgħa għat-Tim taċ-Ċentinarju fl-uffiċċju parrokkjali.

   
 • It-Tlieta 18 ta' Settembru 2018

  -
  -

    
 • L-Erbgħa 19 ta' Settembru 2018

  -
  -

   
 • Il-Ħamis 20 ta' Settembru 2018

  -
  Ser jiltaqa' l-grupp tal-Grufan. Inħeġġu lil aktar koppji biex jingħaqdu ma' dan il-grupp li jiltaqa' darba fix-xahar biex jiddiskuti temi kurrenti. Il-laqgħat idumu madwar tlett kwarti. Min huwa mħajjar, għandu jkellem lil Dun Jonathan jew lil Twanny u Rita Schembri.
   
 • Il-Ġimgħa 21 ta' Settembru 2018

  -
  -

 • Is-Sibt 22 ta' Settembru 2018

  -
  -

   
 • Il-Ħadd 23 ta' Settembru 2018

  -
  -


  Avviżi Oħra

 • Jekk tixtieq illi tara hawnhekk, il-programm tal-festa illi ppubblikat il-parroċċa, tista' tikklikkja hawnhekk.

 • Nixtiequ nirringrazzjaw lill-volontiera kollha li matul din il-ġimgħa kienu ta' għajnuna lis-Sagristan fiż-żarmar tal-Bażilika, kif ukoll lil dawk kollha li qed iżarmaw fit-toroq.

 • Nixtiequ nirringrazzjaw lil voluntieri kollha li taw sehemhom fil-festa li għamilna għad unur Marija Bambina.

 • Dawk li wliedhom se jkunu fil-klassijiet minn Year 2 sa Form 1 huma mitluba jirreġistraw għall-Katekiżmu, nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru fl-uffiċċju parrokkjali bejn id-9.00 a.m. u 12.00 p.m. jew it-Tnejn 1 ta’ Ottubru 2018 wara l-quddiesa tal-ftuħ tas-sena kateketika. Dawk li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina jew il-Grizma tal-Isqof fis-sena 2019 għandhom iġibu magħhom ċertifikat tat- twelid (tal-insinwa) u tal-Magħmudija.

  IMPORTANTI ĦAFNA LI T-TFAL KOLLHA JKUNU REĠISTRATI BIEX NEVITAW PROBLEMI BĦALMA NQALGĦU DIN IS-SENA FEJN KELLNA TFAL SE JAGĦMLU L-GRIŻMA LI MA KIENUX IRREĠISTRATI. DIN HIJA RESPONSABBILTA' TAL-ĠENITURI.

  Għalhekk jekk uliedkom jew qrabatkom jixtiequ jġibu lit-tfal għall-katekiżmu hawn imma ma jiġux quddiesa hawn, nitolbukom twasslulhom dan il-messaġġ.

© Copyright 2015 - Senglea Parish, Malta