Avviżi

 • It-Tnejn 19 ta' Novembru 2018

  7:00 p.m.
  Lectio Divina fis-Sede tal-Azzjoni Kattolika. Inħeġġeġ lil kulħadd sabiex insibu ċans nitolbu permezz tal-Kelma ta’ Alla.

 • It-Tnejn 22 ta' Ottubru 2018

  7:00 p.m.
  Laqgħa tat-Tim tal-Festa fl-Uffiċċju Parrokkjali.

   

  Avviżi Oħra

 • Inkomplu Infakkru li min jixtieq jagħmel xi quddiesa b’suffraġju għal erwieh waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju It-Tnejn u l-Ġimgħa filgħaxija.

 • Bejn illum u għada ser issir ġabra speċjali għal Hospice Movement, inkunu ġenerużi.

 • Għada il-Ħadd ser issir katina tar-Ruzarju bejn il-kosta ta’ Malta. Fit-3.30pm ser ninġabru ħdejn Dar Sant’ Anna.

 • Bejn nhar il-Ġimgħa u l-Ħadd ser issir live-in għal abbatini tagħna f’Ħad-Dinġli. Nitolbu għalihom sabiex joħroġ il-ġid.

 • Infakkru li kull nhar ta’ Ġimgħa u l-Ħadd ikun hemm it-tombla fis-sala tal-Gandlora.

 • Nhar it-13 ta’ Dicembru ser issir ġurnata Għawdex fejn ser inżuru diversi ħwienet tal-Milied u l-Presepju f’Għajnsielem.

 • Nhar il-15 ta’ Diċembru ser issir ġuranta Sqallija ser inżuru diversi stabilimenti tal-Milied u din ser b’risq il-festa ta’ Marija Bambina.

 • Nhar il-Milied f’nofsinhar ser terġa issir l-ikla għal dawk il-persuni weħidhom fis-Sede tal-Azzjoni Kattolika. Nappellaw sabiex ma nħallu lil ħadd jiekol waħdu f’din il-ġurnata. Nixtieq nirringrazzja lil benefatturi kollha u lil helpers.

 • Nhar id-29 ta’ Diċembru ser issir l-Ikla tal-Milied tal-Parroċċa fis-Soreda Hotel. Min jixtieq jista jinkiteb fis-sagristija.

 • F’dawn il-ġranet ser ikunu qed issiru l-Home Visits mill-grupp Deus Caritas Est. Grupp ġdid li ser ikun qed jibda laqgħat ta’ talb kull tieni Erbgħa tax-xahar fil-Knisja ta’ San Ġiljan għan-nisa.

© Copyright 2015 - Senglea Parish, Malta