Avviżi

 • Il-Ħadd 17 ta' Ġunju 2018

  7:00 p.m.
  Laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fl-uffiċċju tal-Arċipriet.

   
 • It-Tnejn 18 ta' Ġunju 2018

  -
   
 • It-Tlieta 19 ta' Ġunju 2018

  -
    
 • L-Erbgħa 20 ta' Ġunju 2018

  9:00 a.m. - 11.00 a.m.
  Servizz ta' għajnuna fil-formola tal-Community Chest Fund.

   
 • Il-Ħamis 21 ta' Ġunju 2018

  7:00 p.m.
  Laqgħa ta' tagħlim spiritwali organizzata mill-Legion of Mary fis-Sede. 
   
   
 • Il-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 2018

  -
   
 • Is-Sibt 23 ta' Ġunju 2018

  It-Tielet Sibt tal-Bambina. Filghodu tingħad il-kurunella u l-quddies ikun fil-Kor tal-Bażilika. Filgħaxija nieħdu sehem f'dawn is-Sibtijiet bi preparazzjoni għall-festa ta' Marija Bambina. Mistiedna speċjali il-membri tal-Azzjoni Kattolika. 
   
 • Il-Ħadd 24 ta' Ġunju 2018

  -

  Avviżi Oħra
   
 • Fl-okkażżjoni taċ-ċentinarju, inħarġet CD b'innijiet lil Marija Bambina għall-prezz ta' 7 Euro. Tinxtara mill-Uffiċċju tal-Arċipriet.
   
 • 20 ta' Ġunju
  Ftira Day fis-sala tal-Gandlora.
    
 • 29 ta' Ġunju
  Ser tiġi organizzata ġurnata għal Kemmuna
   
 • 30 ta' Ġunju
  Ser tiġi organizzata ġurnata għal Sqallija.
   
 • 18 ta' Lulju
  Attivita' Day by the Pool bl-ikel inkluż għall-familji kollha.

  Dawn l-attivitajiet huma b'risq il-festa ta' Marija Bambina; inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi ħalli b'hekk nerġgħu nagħmlu festa dinjituża lil ommna Marija.
© Copyright 2015 - Senglea Parish, Malta