Avviżi

 • It-Tlieta 22 ta' Jannar 2019

  9:00 a.m. - 11:00 a.m.
  Ser ikun hawn rappreżentanti tal-Community Chest Fund għal min għandu bżonn xi servizz.
   
 • L-Erbgħa 23 ta' Jannar 2019

  6:45 p.m.
  Laqgħa ta' formazzjoni għal kulħadd, organizzata mill-Legion of Mary, fis-Sede. It-tema ser tkun l-Ekumeniżmu.

 • Il-Ġimgħa 25 ta' Jannar 2019

  6:30 p.m.
  Laqgħa ta' preparazzjoni għall-magħmudija għall-koppji li ser jgħammdu dan ix-xahar, fl-uffiċċju parrokkjali.

 • Il-Ħadd 27ta' Jannar 2019

  10:00 a.m.
  Fil-kappella ta' San Ġiljan ser issir il-festa tal-qaddis patrun. Ser ikun hemm ir-rużarju u wara ser ikun hemm il-quddiesa.


  11:00 a.m.
  Fil-bażilika ser issir iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija.


  Avviżi Oħra

 • Min jixtieq kalendarju tal-Parroċċa, jista' jakkwista' wieħed mis-Sagristija. Kull donazzjoni tmur għall-festa ta' Marija Bambina.

 • Infakkru fil-kaxxa s-sewda, ħdejn il-bieb ta' barra sabiex min ikollu xi muniti, jista' jpoġġihom fil-kaxxa. Sa issa mil-kaxxa inġabret is-somma ta' 700 euro. Grazzi lil kull min ikkopera.

 • Fl-assenza tal-Arċipriet, importanti li jinżammu il-ħinijiet tal-uffiċċju parrokkjali li huma: It-Tnejn u l-Ġimgħa bejn l-4.30 p.m. u s-5:45 p.m. u s-Sibt bejn it-8.30 a.m. u l-10.00 a.m.

 • Niskużaw ruħna jekk is-Sibt l-uffiċċju jkollu jibqa' magħluq f'każ ta' funeral. Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

© Copyright 2015 - Senglea Parish, Malta